סְפַר תּוֹרָה

Sefar Torah

Judaism Report

Blessings Before Learning Torah

Below you see a table of the five Books of Moses or the Chumash. Below each book is a list of the parshiot contained in that book.

Current Parshah is Vayishlach

דְּבָרִם
Devarim
Deuteronomy
בְּמִּדְבַּר
Bamidbar
Numbers
וַיִּקְרָא
Vayikra
Leviticus
שְׁמוֹת
Shemot
Exodus
בְּרֵאשִׁית
Bereishit
Genesis
Devarim Bamidbar Vayikra Shemot Bereishit
Vaetchanan Naso Tzav Vaiera Noach
Eikev B'ha'alotecha Shemini Bo Lech-Lecha
Re'eh Sh'lach L'cha Tazria/Metzora Beshalach Vayeira
Shoftim Korach Metzora - see above Yitro Chayei Sarah
Ki Teitzei Chukat Acharei Mot/Kedoshim Mishpatim Toldot
Ki Tavo Balak Place holder Kedoshim Terumah Vayeitzei
Nitzavim Pinchas Emor Tetzaveh Vayishlach
Va'yeilech Matot/Massei Behar/Bechukotai Ki Tisa Vayeishev
Ha'azinu Massei coming soon. Bechukotai - see above. Vayakheil/Pekudei Miketz
V'zote HaBrachah Vayigash
Vayechi