עִבְרִית

Chapter 3

Verb Sentences and Noun Sentences

Jack writes. כּוֹתֵב יַעֲקֹב
s v v s
Ruth said "hello." "שָׁלוֹם" אָמְרָה רוּת
s v v s

We have learned that both English and Hebrew sentences normally have a subject (s) and a verb (v>. A sentence that has both a subject and a verb is called a verb sentence.

Hebrew has no present tense form of the verb to be -- הָיָה. This means that there is no Hebrew word for am, is or are.

Ruth (is) a student. רוּת תּלְמִידָה
They (are) teachers. הֵם מוֹרִים
The notebook (is) on the table. הַמַּחְבֶּרֶת עַל הַשֻׁלְחָן

The Hebrew sentences above have no verb -- only nouns or pronouns. Therefore, we call them noun sentences. The verb to be is understood from the context of the sentence.

Moshe is a teacher מוֹרֶה משֶׁה
n v n n n
We (are) students. תַּלְמִידִים אֲנַחְנוּ
n v n n n
The book (is) on the table. הַשֻׁלְחָן עַל הַסֵּפֶר
n v n n n

Moshe (is) not a student. משֶׁה לֹא תַּלְמִיד
We (are) not teachers. אֲנַחְנוּ לֹא מוֹרִים
The book (is) not on the table. הַסֵּפֶר לֹא עַל הַשֻׁלְחָן

In a noun sentence, the negative follows the subject.

Demonstrative Pronouns: זֶה, זֹאת, אֵלֶּה

this (m.) זֶה
this (f.) זֹאת
these (m. or f.) אֵלֶּה

The words this --- זֹאת, זֶה and these -- אֵלֶּה are called demonstratives because they point to (demonstrate) specific people or things.

In both English and Hebrew, the words this -- זֹאת, זֶה and these -- אֵלֶּה can be used in two ways:

1. as adjectives (we'll learn about this in Unit 5),

2. as pronouns -- in place of a noun.

This (is) a dog. כֶּלֶב זֶה
dem
pronoun
v n n dem
pronoun

This (is) a pupil. זֶה תַּלְמִיד
This (is) a pupil. זֹאת תַּלְמִידָה

This (is) Reuben. זֶה רְאוּבֵן
This (is) Miriam. זֹאת מִרְיָם

These (are) books. אֵלֶּה סְפָרִים
These (are) classes. אֵלֶּה כִּתּוֹת

אֵין / יֵשׁ

there is יֵשׁ there isn't אֵין
there are there aren't

In Hebrew, when we want to say there is or there are, we place the word יֵשׁ before the noun which is the subject of the sentence.

There is a book. יֵשׁ סֵפֶר
s s
There are books. יֵשׁ סְפָרִים
s s

To say there is no or there are no, we place the word אֵין before the noun which is the subject.

There is no book. אֵין סֵפֶר
s s
There are no books. אֵין סְפָרִים
s s

Here are some longer sentences using יֵשׁ and אֵין.

There is a book on the table. יֵשׁ סֵפֶר עַל הַשֻׁלְחָן
There are no books in the room. אֵין סְפָרִים בַּחֶדֶר

Present Tense of Verbs ending in ה

Some of the most common and important verbs in Hebrew have a ה as the third letter of the שֹׁרֶשׁ.

The verbs in the table below are past tense, third person, masculine, singular.

answer עָנָה
do עָשָׂה buy קָנָה
go up עָלָה cry בָּכָה
drink שָׁתָה see רָאָה
want רָצָה build בָּנָה

The final ה tells you that the vowel pattern of these verbs differs from the regular pattern.

Present Tense:

Third Root Letter ה Verb קנה Regular Verb סגר
masculine singular קוֹנֶה סוֹגֵר
feminine singular קוֹנָה סוֹגֶרֶת
masculine plural קוֹנִים סוֹגְרִים
feminine plural קוֹנוֹת סוֹגְרוֹת

מֶזֶג הָאֲוִיר

The Weather

Spring אָבִיב
In the spring it is very pleasant. בָּאָבִיב נָעִים מְאֹד
It is not hot and it is not cold. לֹא חַם וְלֹא קַר
It is beautiful outside. יָפֶה בַּחוּץ
The sun is in the sky. הַשֶׁמֶשׁ בַּשָׁמַיִם

Summer קַיִץ
In the summer it is hot. בַּקַּיִץ חַם
Autumn סְתָו
In autumn it is cool. בַּסְּתָו קָרִיר
Rain comes down. גֶּשֶׁם יוֹרֵד
Clouds are in the sky. עֲנָנִים בַּשָּׁמַיִם
Winter חֹרֶף
In winter it is cold. בַּחֹרֶף קַר
Much rain comes down. יוֹרֶד הַרְבֵּה גֶּשֶׁם
Also, snow comes down. יוֹרֵד גַּם שֶׁלֶג
There is not much sun. אֵין הַרְבֵּה שֶׁמֶשׁ

עִבְרִית